مطالب توسط نویسنده

فروش مبل کلاسيک

فروش مبل کلاسيک : برای فروش يک مبل کلاسيک لازم است. با يک سری از خواسته ها و نيازهای مشتری آشنا شويم. يک فروشنده خوب بايد تمام جوانب را در نظر بگيرد. يعنی با توجه به بوجه و هزينه، يک کار مناسب و مورد پسند پيشنهاد کنيم. حال در اين مقاله با بعضی از نکات […]

هزينه تعمير مبل راحتی

هزينه تعمير مبل راحتی : امروزه کاربرد مبل، در خانه ها و محل کار زياد است. مبل راحتی با توجه به مدل و حجمش، طرفدار بيشتری نسبت به ساير مبلهادارد. با اين وجود مبل راحتی بيشتر از هر اثاثيه ی ديگری در معرض آسيب قرار دارد. آسيبهايی همچون کثيف شدن، پارگی،سوراخ شدن، رنگ پريدگی، خراش […]

تعمير مبل سلطنتی در منزل

تعمير مبل سلطنتی در منزل : مبل های سلطنتی در ميان انواع مدل مبل ها، هزينه بالاتری را به خود اختصاص می دهد. به همين دليل نگهداری و مراقبت، ايننوع مبلها سخت تر است. مبل سلطنتی از ظرافت و ساختار زيبايی، برخوردار می باشد. هر چند اين نوع مبلها هم همانند هر مبلديگری، بعد از […]

مبل کلاسيک

آشنايی با مبل کلاسيک : مبل کلاسيک سبکش اروپايی است. که برگرفته شده قرن هفدهم از رم و يونان باستان ميباشد. کم کم به کشورهای آسيايی و خانواده های سلطنتی راه يافت. کلاسيک يک کلمهی لاتين است. که ريشهی آن از واژهی کلاسيکوس برگرفته شده است. که معنای آن درجهی اول است. از ويژگی های […]

تعمیر مبل

تعمیر مبل يکی از خدمات تخصصی است. که ممکن است به آن نياز داشته باشيد. تعمير مبل به فرايندی گفته می شود. که مبل هايی که آسيب ديده اند و قابل استفاده نيستند. ترميم می شوند و معايب آن رفع شود. تعميرات مبل به کمک ما آمده است. تا صرفه جويی در هزينه باشد. تا […]